Kính cường lực Karapax dành cho Iphone X (Anker GlassGuard cho iPhone X / iPhone Xs / iPhone 5,8 inch với Khung căn chỉnh để dễ dàng cài đặt, không có bong bóng và Kính cường lực bảo vệ 2 lớp ) – Phụ Kiện Đỉnh – Học Viện Mobile

Kính cường lực Karapax dành cho Iphone X (Anker GlassGuard cho iPhone X / iPhone Xs / iPhone 5,8 inch với Khung căn chỉnh để dễ dàng cài đặt, không có bong bóng và Kính cường lực bảo vệ 2 lớp )

249.000